چاپ خبر
معلم چهارشنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۱
اردوی کاخ سعدآباد
اردوی کاخ سعدآباد
دوشنبه 19/10/1401
پایه پنجم سوار اتوبوس شدند و اردو شروع شد...
 
مقصد کاخ سعدآباد، اما بدون صبحانه که نمی‌شود.
 
حلیم، آش شله‌قلم‌کار، آش رشته و شله زرد منو انتخابی صبحانه بچه‌ها بود.
 
بعد از صرف صبحانه، از کاخ ملت و موزه ماشین‌های سلطنتی بازدید کردند.
 
برای مشاهده باقی عکس‌ها، به آلبوم مدرسه مراجعه کنید
انتهای پیام/.